LA2Z Hortengruppen av NRRL
TILBAKE
Hortengruppa`s mailadresse

hortengruppala2z@gmail.com
Webmaster Hortengruppa
Webmaster@la2z.no

Har du noe stoff som du mener bør inn her, ta kontakt.

Formann (Valgt for 1 år)

LB6WE Torgeir Edland

Nestformann ( Ikke på valg)

LA5EQ Hermod Coucheron
Kasserer (Ikke på valg)

LA6MV Helge Skram
Sekretær

LB1ZH Tor Høili (Valgt for 2 år i like år)

Styremedlem

LA9ARA Lars  (Valgt for 2 år i like år)
Følgende velges for ett år
Varamedlem

LA6CNA Monica Andersen
Varamedlem

LB6ZH Jørn Holm Aske
QSL manager

LA6XM Magne A Jenssen
Bestyrer av gruppestasjonene

LA7VH Kjell Solbergk
Repeaterbestyrer

LA6MV Helge Skram
Nødsambandsmanagere

LA8GNA Vegard Svendsen


LA9LRA Lars Tjeldsbo


Materialforvalter

Styret i fellesskap

HusbestyrerQSP

Styret i fellesskap

Styret har fra årsmøtet den15.februar2018 hatt følgende sammensetning
OBS
Eventuelle forandringer i styret etter årsmøtet 21. februar 2019, blir ikke av tekniske grunner  korrigert før i begynnelsen av mars